AQUADESK

ZELENÁ STŘECHA S POUŽITÍM VEGETAČNĚ-RETENČNÍ DESKY AQUADESK JE KROKEM DO BUDOUCNOSTI.

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI

Hlavními kritérii při vývoji materiálu AQUADESK jsou následující ukazatele:

palec_nahoru

JEDNODUCHOST INSTALACE

AQUADESK to je jeden typ materiálu pro řešení všech detailů. Tento materiál může plnohodnotně instalovat i člověk bez jakékoliv kvalifikace. Naši zelenou střechu lze tedy bez potíží použít i ve chvíli, kdy např. stavba rodinného domu probíhá svépomocí.

kladivo

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

AQUADESK to je jeden typ materiálu pro řešení všech detailů. Tento materiál může plnohodnotně instalovat i člověk bez jakékoliv kvalifikace. Naši zelenou střechu lze tedy bez potíží použít i ve chvíli, kdy např. stavba rodinného domu probíhá svépomocí.

kapka

VYVÁŽENÉ DRENÁŽNĚ RETENČNÍ VLASTNOSTI

Např. varianta 40 mm tloušťky materiálu AQUADESK ve sklonu 10° dokáže vázat až 20,05 litrů vody na m2 plochy.

penize

VYSOKÁ UŽITNÁ HODNOTA - POMĚR „CENA / VÝKON"

AQUADESK je od samého počátku vývoje koncipován tak, aby byl i po ekonomické stránce dosažitelný pro nejširší možné spektrum spotřebitelů.

list

PŘÍVĚTIVOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

AQUADESK je díky svému složení, až 90 % recyklovaného materiálu bez chemických úprav, maximálně ohleduplný k životnímu prostředí.

NASA, NEW YORK, USA

Zadrží až 80 % srážek

Dlouhodobý výzkum americká NASA realizovaný na území New Yorku ukazuje mj. skutečnost., že zatímco standardní "černá" střecha zadrží v průměru pouhá 2 % dešťové vody, u zelených střech tato hodnota dosahuje až 80 %. Rozdíl v dopadu na ekosystém je tak de facto "nesrovnatelný".

ENVIHUT 1
2016_02_17_ex__0008
LONDÝN, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Nové střechy budou zelené

"Budou střechy nových budov osazené vegetací? Pokud ne, proč ne?" Tom Turner, krajinný architekt a anglický profesor na Greenwich University, Londýn, Spojené království
10350_min

"Pracovní týmy společnosti RETEX a.s. a VUT v Brně dlouhodobě úspěšně spolupracují na vývoji stavebního materiálu, který může podpořit dynamiku rozvoje výstavby zelených střech a zajistit jejich větší rozšíření v ČR. Na vyvíjeném materiálu oceňuji zejména snahu autorů o jednoduchou instalaci střešního souvrství a zjednodušení řešení detailů, které vždy zásadně ovlivňují výslednou konstrukci."

prof. ing. Miloslav Novotný, CSc.

Vedoucí Ústavu pozemního stavitelství FAST VUT v Brně
lvk_7192

"RETEX - obchodní jméno naší společnosti vzniklo spojením dvou slov - recyklace a textilie. Recyklace, jak ji známe, není jen minulostí a přítomností, ale především budoucností. Mimo jiné právě díky vývoji hydroakumulační desky AQUADESK, která je z recyklátů vyráběna. AQUADESK je nejen novým produktem s velkou perspektivou, ale také produktem, maximálně ohleduplným k životnímu prostředí od výrobního procesu až po finální instalaci. AQUADESK vnímáme jako jedno ze synonym budoucnosti."

Robert Šimek

Generální ředitel RETEX a.s.
Ing. Libor Balík

"S vegetačně-retenční deskami pro zelené střechy jsem začal první pokusy v roce 2015. První komerční užití pak o rok později. Od té doby jsem s těmito deskami zrealizoval cca 1000 m2 rovných a 250 m2 šikmých střech a to k plné spokojenosti zákazníků. Práce s deskami je velice jednoduchá, rychlá a efektivní. Kořeny rostlin prorůstají substrátem až do desek a časem vytvoří velmi dobře zapojenou a kompaktní vegetaci."

ing. Libor Balík

ZELENÁ STŘECHA CZ

ZELENÉ STŘECHY V ČR

s materiálem AQUADESK realizujeme zelené střechy

tvf-facility
Libor_Balík
ZAHRADY ZAPLETAL
envilope-logo-cmyk

Naším cílem je pracovat s regionálními zdroji jak pro výrobu, tak i pro aplikaci.

Materiál AQUADESK je konceptem zelené střechy „nové generace". Námi vyvíjená zelená střecha se orientuje na moderního zákazníka, který není lhostejný k tomu, kde a jak žije.
Neplatný email
Prosím zadejte ověření proti robotům